Katalog vystavovatelů

FOR ELEKTRON, FOR ENERGO, FOR AUTOMATION, FOR INDUSTRY, FOR LOGISTIC


Hledání
  Seznam vystavovatelů:
ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZ#

 • C.E.S. - České elektrické stavby s.r.o.Hala 1 - B 13

  Kabelové nosné systémy - plechové a drátěné žlaby, žebříky a příslušenství. Požární odolné systémy, bezšroubové prvky apod.

 • CADware s.r.o.Hala 2 - B 35

  PC/SCHEMATIC - software pro elektroprojektování. PADS - software pro návrh DPS. EAGLE - software pro návrh DPS. CAM350 - software pro práci s Gerber daty. BluePrint - zhotovení dokumentace pro výrobu, osazování, montáž a opravy DPS.

 • CECH BRUSIČŮ A VÝROBCŮ NÁSTROJŮHala 5 - B 13

  CBVN představuje fyzické osoby a společnosti z oboru broušení a výroby nástrojů pro obrábění kovů a dřeva. CBVN zajišťuje: vědecké a pracovní semináře, konference, rozšiřování a užívání nových produktivních technologií, spolupráci s vysokými školami v daném oboru, hájení zájmů členů cechu.

 • CITEL Electronics, organizační složkaHala 2 - A 16

  Vývoj, výroba a prodej svodičů přepětí pro NN, FVE, MaR a telekomunikace.

 • Citybikes, s.r.o.Hala 1 - C 3

 • CNC invest, s.r.o.Hala 5 - A 11

  CNC obráběcí stroje a technologie; odměřovací systémy a sondy.

 • Comet system, s.r.o.Hala 2 - B 8

  Firma Comet system, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou měřicí techniky od roku 1991. V současné době tvoří většinu produkce záznamové měřicí přístroje v několika typových řadách a snímače teploty a vlhkosti.

 • CONSORTA Praha s.r.o.Hala 5 - B 15

  Japonská obráběcí centra pro přesnou a produktivní výrobu. Japonská CNC soustružnická centra s vysokou tuhostí a stabilitou lože. Japonské separátory olejové mlhy, chladicích a řezných emulzí. Anglické digitální odměřování polohy vhodné do těžkých provozů.

 • Consorzio Latium International Electronics SuppliersHala 2 - B 34

  Mezinárodní italské sdružení dodavatelů elektrotechniky reprezentuje malé a střední italské firmy z oblasti elektrotechniky a osvětlení. Vystavovatel propaguje firmy a výrobky již exportující či se zájmem o export.

 • Czech RE Agency, o.p.sMediální partner

 • ČANĚK drtiče s.r.o.Hala 1 - A 3

  Systémy k navíjení kabelů, zařízení pro pokládku potrubí a potřeby k pokládání kabelů.

 • Časopis EnergetikaMediální partner

  Odborný recenzovaný neimpaktovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. Vychází nepřetržitě od roku 1951, je distribuován v ČR a na Slovensku, jeho vydavatelem je Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

 • Česká asociace telekomunikacíMediální partner

 • Česká fotovoltaická asociace, o.s.Hala 1 - B 6

 • Česká metrologická společnostHala 5 - B 2

  Česká metrologická společnost je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jehož cílem je přispívat k rozvoji metrologie, měření a zkoušení. Hlavním posláním ČMS je zejména: šíření odborných znalostí v oblasti měření a zkoušení formou seminářů, odborných konferencí a dalšími veřejnými akcemi, odbornými a populárními publikacemi; poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb; certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost.

 • Česká společnost pro nedestruktivní testováníHala 5 - B 3

  Česká společnost pro NDT je neziskovou organizací, jejímž cílem je podpora rozvoje zkoušení materiálů a konstrukcí bez porušení. Společnost se snaží být zárukou odbornosti a kvality v oboru. Na veletrhu ČNDT představuje svoji činnost v oblasti publikační, organizační, normotvorné apod. a současně podává informaci o technických profilech svých firemních členů.

 • Česká společnost pro povrchové úpravy (ČSPÚ)Hala 5 - B 43

  ČSPÚ je nezávislá a dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující pracovníky v oboru povrchových úprav.

 • Česká svářečská společnost ANBHala 5 - B 40

  Autorizovaný národní orgán (ANB) pro zkoušky svářečského personálu a certifikaci výrobců od EWF a IIW. Notifikovaná osoba pro PED. Začleněné Živnostenské společenstvo HK ČR.

 • České dopravní vydavatelství, s.r.o.Hala 5 - C 17

  DOPRAVNÍ NOVINY - odborný týdeník pro dopravu, spedici a logistiku.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojníHala 5 - B 44

  Naším cílem je stát se špičkovým pedagogickým a vědeckým pracovištěm uznávaným doma i v zahraničí. Aktivně se podílíme na harmonizaci vzdělávacího a výzkumného prostoru tak, abychom odpovídali potřebám a požadavkům společnosti.

 • Český elektro svaz o.s.Mediální partner

 • ČESKÝ RADIOKLUBHala 2 - B 39

 • Český svaz vědeckotechnických společnostíHala 5 - C 6

  Český svaz vědeckotechnických společností je občanské sdružení 68 samostatných vědeckotechnicky zaměřených členských organizací. Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

 • ČZT s.r.o.Mediální partner

  Časopis: KOVO-DŘEVO-STAVBY-ZÁSOBY-SLUŽBY.

 • ČZT, s.r.o.Hala 1 - B 5

  Časopis: KOVO-DŘEVO-STAVBY-ZÁSOBY-SLUŽBY.

 • CHIARAVALLI CZ s.r.o.Hala 5 - B 6

  Komponenty pro převod a přenos krouticího momentu, normalizované díly řetězových a řemenových převodů, elektropřevodovky. Strojní díly vyráběné dle dokumentace zákazníka.